O mnie

Mgr inż. Mariusz Płatek
WYKSZTAŁCENIE
• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
• Studia inżynierskie: Kierunek Technika Rolnicza i Leśna. Specjalność Technika i Energetyka
• Studia magisterskie: Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Specjalność Infrastruktura i Logistyka
UPRAWNIENIA
2010 – Licencja pracownika technicznego drugiego stopnia
2018 r. – Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI. Zakres uprawnień pomiarowych: Pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV.
2018 r. – Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU.
SZKOLENIA
2014 r. – Szkolenia organizowane przez firmę SONEL – polskiego producenta wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji – potwierdzone certyfikatem i zaświadczeniem, z zakresu:
1) wybrane zagadnienia związane z aktualnymi przepisami,
2) obsługa przyrządów pomiarowych firmy Sonel S.A. oraz ich praktyczne zastosowanie,
3) funkcje pomiarowe mierników MPI-530/525/520 oraz praktyczne wykonywanie pomiarów miernikami MPI-530/525/520,
4) sporządzanie protokołów pomiarów z wykorzystaniem Programu SONEL PES.